0

Ei ole sellaista keinoa, johon ihmiset eivät turvautuisi välttääkseen ajattelemisen vaivan.