Thomas Alva Edison
Ei ole sellaista keinoa, johon ihmiset eivät turvautuisi välttääkseen ajattelemisen vaivan.